Zapis rozmowy z Grzegorzez Struzikiem z PIP, czyli co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie pracę

Grzegorz Struzik: Umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna. Wymagajmy jednak od pracodawcy zawarcia umowy w formie pisemnej, tak jak określają to przepisy (art. 29 K.p.). Inaczej narażamy się na ewentualne problemy z dochodzeniem swoich roszczeń typu wynagrodzenie (lub inne).

~MarciniKam: Czy umowa o pracę na okres próbny jest traktowana jako pierwsza umowa, czy dopiero liczą się umowy na czas określony?

Grzegorz Struzik: Praca na okres próbny jest pierwszą umową o pracę. Nie jest jednak traktowana jako umowa na czas określony (mimo określonego czasu jej trwania).

~MarciniKam: Czyli, żeby podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi ze mną podpisać jeszcze jedną czy dwie umowy na czas określony?

Grzegorz Struzik: Jeśli po umowie o pracę na okres próbny zostanie zawarta umowa na czas określony, to umowa na okres próbny nie jest wliczana do liczby umów na czas określony, których zawarcie powoduje konieczność nawiązania umowy na czas nieokreślony. Zawarcie umowy na okres próbny nie stanowi przeszkody do nawiązania dwóch kolejno po sobie następujących stosunków pracy na czas określony.

~Men_Of_Berlin: Jaka jest minimalna stawka na godzinę?

Grzegorz Struzik: Przede wszystkim zależy to od ilości dni roboczych w miesiącu pracy. Można ją obliczyć dzieląc minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin w danym miesiącu.

~trudne_pytanie84: O co chodzi z kampanią „Zanim podejmiesz pracę„? Na czym polega i jakie działania zaplanował PIP w jej ramach?

Grzegorz Struzik: Kampania „Zanim podejmiesz pracę” ma charakter informacyjny i prewencyjny. Ma przybliżyć podstawowe zasady zakresu prawa pracy osobom już zatrudnionym i podejmującym pierwszą pracę. W ramach kampanii pracownicy PIP, oprócz codziennych dyżurów prawniczych w okręgowych inspektoratach pracy, chcą dotrzeć do najszerszej grupy zainteresowanych przy współpracy mediów.

Prawnicy odpowiadają na pytania dotyczące prawa pracy za pośrednictwem prasy, radia, telewizji itp. Dzięki takim spotkaniom chcemy przekazać podstawowe informacje z zakresu prawa pracy, na przykład: że nie istnieje pojęcie „pracy na próbę”, że umowę o pracę podpisuje się najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, że jeśli mamy problem z otrzymaniem wynagrodzenia od pracodawcy, pomóc może nam PIP, co różni umowę cywilnoprawną od umowy o pracę. Zanim podejmiesz pracę – poradź się naszego specjalisty – warto być pewnym swoich decyzji.

~Furio: Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę można od pracodawcy żądać pisemnego uzasadnienia takiej decyzji? Czy pracodawca ma prawo odmówić jej wydania?

Grzegorz Struzik: Jeżeli pracodawca wypowiedział nam umowę o pracę na czas nieokreślony albo rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, zobowiązany jest pisemnie uzasadnić swoją decyzję. Bez powodu nie można rozwiązać umowy o pracę na czas nieokreślony.

~krystynka: Jestem w 3 miesiącu ciąży. Za dwa miesiące kończy mi się umowa na czas określony. Czy ulegnie przedłużeniu do czasu porodu?

Grzegorz Struzik: Tak, taka umowa ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia porodu.

~laleczka0412: Moja córka ma 15 lat i chce sobie dorobić roznoszeniem ulotek. Czy ja jako matka, nie będę miała w związku z tym problemów? Czy mogłabym na przykład zostać posądzona o to, że zmuszam swoje dziecko do pracy?

Grzegorz Struzik: Jeśli córka nie ukończyła 16 roku życia, jest dzieckiem i nie odnoszą się do niej przepisy o pracy młodocianych. Zgodnie z kodeksem pracy, praca dzieci jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez inspektora pracy tylko w przypadku, jeśli ma charakter kulturalny, artystyczny, sportowy lub reklamowy. O taką zgodę musi wystąpić do Inspektora Pracy przyszły pracodawca (np. teatr, agencja reklamowa itp.).

~Furio: Istnieją zakłady pracy, w których stawka godzinowa określona w umowie powoduje, że przy nominalnym czasie pracy (8 godzin na dobę) nie jest zapewniona nawet najniższa krajowa. Reszta jest regulowana „premią uznaniową” czyli de facto dopłatą do najniższej krajowej. Czy i w jaki sposób można wyegzekwować na pracodawcy minimalną stawkę, która przy legalnej pracy na etacie zapewnia najniższą płacę krajową?

Grzegorz Struzik: Niestety uzupełnienie wynagrodzenia za pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego przy pomocy premii bądź dopłaty nie jest naruszeniem prawa.

~trudne_pytanie84: Jak powinno się płacić za nadgodziny – to zastrzega się w umowie?

Grzegorz Struzik: Nie. Wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych określone zostało w przepisach kodeksu pracy.

Dziękuję Państwu za wszystkie pytania! Zapraszam na codzienny dyżur naszych specjalistów do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy pl. Szczepańskim 5, Nowym Sączu przy ul. Długosza 73 lub w Tarnowie przy ul. Mostowej 7. Porady są również udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 801-002-055. Na państwa pytania z zakresu prawa pracy czekamy także pod adresem mailowym kancelaria@krakow.pip.gov.pl.

Jedna myśl nt. „Zapis rozmowy z Grzegorzez Struzikiem z PIP, czyli co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie pracę

Możliwość komentowania jest wyłączona.