Zapis rozmowy z Grzegorzez Struzikiem z PIP, czyli co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie pracę

28 maja gościem na czacie był ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie Grzegorz Struzik. Rozmawialiśmy o prawach pracowników oraz kwestiach związanych z formą zatrudnienia, stosunkiem pracy, czasem pracy, udzielaniem urlopów wypoczynkowych itp. PIP rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną pod hasłem Zanim podejmiesz pracę, mającą na celu wyposażenie ludzi w podstawową wiedzę o przepisach prawa pracy związanego z zatrudnieniem. Jeśli planujecie podjąć wakacyjną pracę i nie wiecie, na co zwrócić uwagę, co wolno a czego nie Waszemu przyszłemu pracodawcy – przeczytajcie zapis naszej rozmowy z Grzegorzem Struzikiem z PIP.

Grzegorz Struzik: Witam serdecznie. Zapraszam do zadawania pytań.

~anetka: Pracuję na umowę zlecenie. Czy jeśli się rozchoruję, będę otrzymywała zasiłek chorobowy?

Grzegorz Struzik: Tak, jeżeli posiada pani ubezpieczenie chorobowe. Nie jest ono obowiązkowe, ale może pani zadeklarować u zleceniodawcy chęć takiego ubezpieczenia. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Co istotne, przy dobrowolnym ubezpieczeniu, zasiłek można uzyskać dopiero po 6 miesiącach opłacania składek.

~ellen: Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Grzegorz Struzik: Umowa o dzieło jest umową skutku, natomiast umowa zlecenie jest umową starannego działania. W przypadku umowy o dzieło, zapłata za wykonanie dzieła będzie się należeć, jeżeli wykonamy naszą pracę zgodnie z założeniami zawartej umowy. Z kolei w przypadku umowy zlecenia, samo staranne działanie zmierzające w kierunku wykonania umowy, da nam prawo do żądania od zleceniodawcy wynagrodzenia za naszą pracę.

~jarekgdy: To znaczy, że umowę zlecenie można przerwać bez odszkodowania?

Grzegorz Struzik: Nie w każdym przypadku. W głównej mierze będzie to zależeć od tego, czy przerwaniem takiej umowy wyrządziliśmy zleceniodawcy szkodę. Jeśli tak, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.

~kuba123: Znalazłem pracę w restauracji. Manager na początek zaproponował mi pracę na próbę. Czy mam się zdecydować? Jak długo to może potrwać?

Grzegorz Struzik: W kodeksie pracy nie znajdziemy takiego pojęcia, jak „praca na próbę’. Występuje jedynie pojęcie „pracy na okres próbny”. Przyjęcie do pracy „na próbę”, bez zawarcia umowy (a potem i bez wypłacenia wynagrodzenia), jest nielegalne.

Natomiast praca na okres próbny jest pracą w ramach umowy o pracę i może trwać do 3 miesięcy. Jak każda umowa o pracę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej nie później, niż w dniu rozpoczęcia pracy.

~henek567: W czasie wakacji młodzież chętnie podejmuje się pracy sezonowej. Na jakich warunkach i do jakich prac sezonowo można legalnie zatrudniać osoby pełnoletnie, a na jakich młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 lat?

Grzegorz Struzik: Nieletni mogą być zatrudnieni przy pracach lekkich, sezonowych i dorywczych wyróżnionych w wykazie, zatwierdzonym przez Inspektorat Pracy i lekarza profilaktyka. W odniesieniu do osób, które są pełnoletnie, ograniczenia takie nie występują.

~anetka: Ile godzin dziennie (tygodniowo) mogą pracować młodociani?

Grzegorz Struzik: Nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Przerwa między zatrudnieniem w okresie doby musi wynosić co najmniej 14 godzin.

~władzia: Co mam robić, jeśli pracodawca nie chce wypłacić mi wynagrodzenia?

Grzegorz Struzik: Może Pani zwrócić się o pomoc bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić do sądu pracy z pozwem o zapłatę wynagrodzenia. Proponuję również pisemnie wezwać pracodawcę do zrealizowania warunków zawartej umowy.

~asiekpogadamm: Czy mam prawo do zasiłku, jeśli mam umowę o pracę na 3/4 etatu? Jeśli tak, to ile czasu musiałbym przepracować, żeby przysługiwał mi zasiłek?

Grzegorz Struzik: Prawo zasiłku dla bezrobotnych w tym przypadku nie będzie zależeć od wymiaru etatu, ale od tego, jakie wynagrodzenie Pani otrzymywała. Jeżeli mimo 3/4 etatu otrzymywała Pani wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy od chwili, kiedy rozwiązał się stosunek pracy, wówczas prawo do zasiłku powinno Pani przysługiwać. W sprawie szczegółów radzę zwrócić się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy.

~karola: Pracowałam na umowę zlecenie. Czy otrzymam na koniec świadectwo pracy?

Grzegorz Struzik: Nie. W przypadku umowy zlecenia, która jest jest umową cywilnoprawną, na zleceniodawcy nie ciąży taki obowiązek. Obowiązek wystawienia świadectwa pracy dotyczy wyłącznie pracodawców, czyli zatrudniających na podstawie umowy o pracę.

~eliza: Jestem w ciąży. Mam umowę na zastępstwo, która rozwiąże się w 6 miesiącu ciąży. Czy taka umowa ulegnie przedłużeniu do dnia porodu?

Grzegorz Struzik: Niestety nie. Ten rodzaj umowy nie daje takich uprawnień.

~pracownik_oddelegowany: Jestem oddelegowana do pracy w innej miejscowości. Czy wobec tego pracodawca musi zwrócić mi koszty dojazdu? Zaznaczam, że dojeżdżam własnym samochodem.

Grzegorz Struzik: Jeżeli oddelegowanie wynika ze zmiany w umowie o pracę, w której wskazano nowe miejsce pracy, wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów dojazdu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze służbowym skierowaniem do pracy w miejscu innym, niż wynika z umowy, wówczas pracodawca powinien zapewnić nam zwrot poniesionych kosztów podróży. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku to pracodawca decyduje o wyborze środka transportu.

~jucha: Końcem lutego dostałam trzy miesięczne wypowiedzenie z pracy. W czasie jego trwania wykorzystałam trzy dni na poszukiwanie pracy. Wczoraj anulowano mi wypowiedzenie i kazano poprawić kartę urlopową z urlopu na poszukiwanie pracy na urlop wypoczynkowy. Czy kadry miały takie prawo?

Grzegorz Struzik: Nie, kadry nie miały takiego prawa. W momencie, kiedy korzystała pani z tego uprawnienia, wynikało ono z przepisów prawa.

~ellen: Czy umowę o pracę na okres próbny można wypowiedzieć?

Grzegorz Struzik: Tak, to jest zgodne z przepisami art. 30 K.p. §2

~observer: Jak zmusić byłego pracodawcę do wydania świadectwa pracy oraz innych dokumentów, typu PIT-11?

Grzegorz Struzik: Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę. Gdyby nie dopełnił tego obowiązku, proponuję zwrócić się w tej sprawie ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy. Nie dopełnienie tego obowiązku przez pracodawcę jest wykroczeniem. Skargę można złożyć pisemnie, osobiście lub drogą mailową. Adres na stronie www.krakow.oip.pl.

~lena: Czy umowa o pracę musi być zawarta na piśmie? Czy inaczej będzie nieważna?

Czytaj dalej, czy umowa o pracę w formie ustnej jest ważna?

Jedna myśl nt. „Zapis rozmowy z Grzegorzez Struzikiem z PIP, czyli co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie pracę

Możliwość komentowania jest wyłączona.